Wawona – Monterey. 1015 Km + 3 ordu taxian.

2015/12/15