1000 millako bidaiaren hasiera
lehen pausua omen da